Електрична енергія з альтернативних джерел енергії

Порядок продажу, обліку та проведення розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

 

 

Відносини між побутовим споживачем електричної енергії та енергопостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності (далі – енергопостачальник), які пов’язані з продажом та обліком електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунків за неї регулюються Порядком продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств (далі – Порядок), який затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 170 від 27.02.2014р. зі змінами, які внесені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) № 229 від 25.02.2016 р.) та Правилами користування електричною енергією для населення (далі – ПКЕЕН), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357 із змінами.
Відповідно до вимог пунктів 1.3, 1.4 Порядку, побутовий споживач має право встановлювати у своєму приватному домогосподарстві генеруючі установки, загальна величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику вироблену електричну енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством.

 

Енергопостачальник купує у побутового споживача електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП.

 

Для укладання договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом (додатку до договору про користування електричною енергією) побутовому споживачу необхідно:

 

 

1.Встановити генеруючу установку.

 

Встановлення елементів електричного обладнання генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється побутовим споживачем відповідно до рекомендацій заводів-виробників цього обладнання, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ).

 

Інверторне устаткування, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії енергопостачальника.

 

 

2. Після встановлення генеруючої установки Споживач письмово повідомляє про це директора комерційного ПАТ «Черкасиобленерго» Заявою-повідомленням за формою, наведеною в Додатку №1 .

 

Разом із Заявою-повідомленням Споживач надає:

 

— копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки, завірені Споживачем згідно з оригіналом, сертифікат відповідності на інвертор та фотоелектричні панелі або висновок «органу з сертифікації та оцінки відповідності», що вищезазначене обладнання не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, паспорт виробника, у тому числі на державній мові, а також, оформлені у встановленому порядку Протоколи випробувань та вимірювань заземлюючого пристрою та автоматики генеруючої установки, відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕЕС);

 

— однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням певного типу інвертора, заповнену в двох примірниках за одним із варіантів наданої блок-схеми Додаток №2;

 

— однолінійну схему існуючого електропостачання за даною адресою;

 

— копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену Споживачем згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт (при наявності).

 

Після отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки енергопостачальник має право вимагати, а Споживач повинен надати доступ уповноваженому представнику ПАТ «Черкасиобленерго» для здійснення перевірки генеруючої установки на відповідність її встановлення вимогам заводу-виробника та нормативній документації. За результатами огляду енергопостачальником складається Акт технічного огляду встановленої форми.

 

 

3. За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень енергопостачальник протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку електричної енергії.

 

 

4. Після оплати послуг з улаштування вузла обліку енергопостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості влаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.
Під час улаштування вузла обліку із побутовим споживачем укладається договір про купівлю-продаж електричної енергії, що вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або вітру генеруючими установками.

 

Побутовий споживач має право самостійно придбати засіб обліку електричної енергії, з переліку рекомендованих ПАТ «Черкасиобленерго».

 

 

Вимоги до мережевих інверторів для підключення сонячних батарей з можливістю генерації електричної енергії в мережі ПАТ «Черкасиобленерго».

 

 

Величина встановленої потужності генеруючої установки (номінальна потужність інверторного устаткування) не повинна перевищувати потужність дозволену до використання згідно умов договору про користування електричною енергією, і не повинна перевищувати 30 кВт.

 

Вихідна номінальна напруга інвертора:

 

·1-фазний — 240 В;

 

·3-фазний – 400В.

 

Частота – 50 Гц

 

Гранично-допустиме значення коефіцієнта викривлення сінусоідальності напруги для мережі 0,38 кВ не повинно перевищувати – 8%.

 

Повинна бути забезпечена автоматична синхронізація частоти та фази інвертора з живлячою мережею енергопостачальника.

 

Забезпечення захистом: у разі зникнення напруги у зовнішній мережі (відключення мережі), виходу величини напруги або частот за рівень допустимих значень, комутаційний пристрій адаптера повинен забезпечити вимкнення контактору зв’язку адаптера із зовнішньою мережею (anti-islanding). Максимальний час спрацювання захисту не повинен перевищувати 100 мс.

 

Інвертори для підключення сонячних батарей повинні забезпечувати відповідність показників якості електричної енергії, що генерується в мережу ПАТ «Черкаси-обленерго», вимогам ДСТУ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення».

 

 

Вимоги із забезпечення необхідних заходів безпеки при підключенні сонячних батарей з можливістю генерації в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго»

 

 

Обов’язковою умовою безпеки є встановлення комутаційного пристрою з видимим розривом (рубильник, роз’єднувач тощо) в точці приєднання генеруючих електроустановок споживача до зовнішньої мережі для можливості створення безпечних умов експлуатації генеруючої установки та електричної мережі ПАТ «Черкасиобленерго». Споживач зобов’язаний за вимогою уповноваженого представника енергопостачальника виконувати перемикання роз’єднувача для забезпечення від’єднання генеруючої установки від електричної мережі ПАТ «Черкасиобленерго».

 

 

Вимоги до улаштування розрахункового обліку електричної енергії побутового споживача, на об’єкті якого встановлена генеруюча установка:

 

 

Розрахунковий засіб обліку електричної енергії встановлюється у спеціальній виносній шафі обліку (ВШО) із забезпеченням вільного доступу до засобів обліку представника енергопостачальника.

 

Повинна бути забезпечена можливість візуального огляду ввідного кабелю від опори ПЛ- 0,4 кВ до виносної шафи обліку без порушення будівельних конструкцій та інтер’єрів.

 

Вимоги до шафи обліку:

 

- висота встановлення шафи 0,8 – 1,7 м від рівня підлоги (ґрунту);

 

- мінімальна відстань від стінок шафи обліку до лічильника повинна бути не менше 50 мм;

 

- забезпечення місць для можливості пломбування шафи обліку.

 

Багатофункціональний лічильник електричної енергії повинен забезпечувати облік активної електричної енергії у двох напрямках (прийом-видача), передачу даних за допомогою GSM/GPRS модему. Номінальний струм однофазних лічильників 5 (60) А, трифазних лічильників 5(100)А, номінальна напруга 220В (3х220/380 В), клас точності не гірше 1,0.

 

 

Перелік рекомендованих лічильників електричної енергії.

 

1. Однофазний з вбудованим GSM/GPRS модемом: МТХ 1А10.DH.2L2-OG4 (Tele Tec)

 

2. Трифазний ACE6000 (Actaris) в комплекті з модемом Sparklet.

 

Відповідно до вимог ПУЕ та ПКЕЕ, перед лічильником за напрямком потоку потужності встановлюється ввідний автоматичний вимикач, номінальний струм якого відповідає дозволеній до використання потужності, згідно умов договору про користування електричною енергією.

 

Розрахункові засоби обліку електричної енергії встановлюються відповідно до вимог гл.1.5.ПУЕ, ПКЕЕН та проектних рішень.

 

Передбачається пломбування виносної шафи обліку, усіх елементів розрахункового обліку та дооблікових комутаційних апаратів.

 

У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючих установок, встановлених у приватному домогосподарстві, до яких повинні застосовуватись різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на даному об'єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.

 

 

 

Download
Додаток №1.pdf
Adobe Acrobat Document 46.8 KB
Download
Додаток №2.pdf
Adobe Acrobat Document 139.3 KB