Шановні споживачі електричної енергії!

ПАТ «Черкасиобленерго» закликає споживачів електричної енергії щодо дотримання договірних величин споживання електричної енергії та договірних граничних величин споживання електричної потужності та надає роз’яснення щодо наслідків їх недотримання.

Контроль за договірними величинами споживання електричної енергії здійснюється наступним чином:

 - Для визначення договірних величин споживання електричної енергії на наступний рік споживач надає постачальнику за регульованим тарифом відомості очікуваного споживання електричної енергії – це також стосується і споживачів бюджетних установ.

п.4.2. Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ від 31.07.96 №28, (зі змінами) (далі – ПКЕЕ) та п.5.1. Договору про постачання електричної енергії (далі – ДПЕ) (Додаток №1 «Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу).

 - Споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів  I - IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Стаття 26 Закону України «Про електроенергетику» (далі – Закон).

 - Відповідно до положень пункту 4.4. ПКЕЕ споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії; постачальник електричної енергії за регульованим тарифом протягом п’яти робочих днів від дня отримання звернення розглядає заяву споживача, приймає рішення за цим зверненням та не пізніше шостого робочого дня від дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви.

Дотримання споживачами договірних (граничних) величин споживання електричної потужності регулюється наступним чином:

 - Відповідно до положень пункту 4.3. ПКЕЕ граничні величини споживання електричної потужності для споживача визначаються постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (ПАТ"Черкасиобленерго") у порядку, передбаченому законодавством України та зазначеному у договорі про постачання електричної енергії між споживачем та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом.

 - Гранична величина електричної потужності визначається окремо для кожного об’єкта споживача з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням 50000 кВт. год. та більше (за підсумком минулого року).

Пункт 4.3. ПКЕЕ абзац другий.

Згідно з положеннями пункту 10 Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 441, граничні величини споживання електричної потужності для споживачів визначаються, як частка від ділення величини середньодобового споживання електричної енергії в робочий день на 24 і на відповідні коефіцієнти заповнення останнього добового графіка навантаження у режимні дні замірів (у грудні – для місяців I та IV кварталів, у червні – для місяців II та III кварталів). Коефіцієнти заповнення для періодів контролю визначаються, як частка від ділення величини середньодобового навантаження на величину максимального навантаження в період контролю ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми. Величина середньодобового споживання електричної енергії в робочий день визначається на основі граничної величини її споживання, встановленої на місяць, та даних про електроспоживання у неробочі, вихідні та святкові дні. При розрахунках граничних величин споживання електричної потужності підприємствам, які працюють неповний робочий тиждень, кількість робочих днів визначається згідно з графіком роботи, наданим підприємством на розрахунковий місяць. Для цих підприємств гранична величина споживання електричної потужності розраховується та встановлюється окремо на дні, коли підприємство працює, та на дні, коли не працює.

 - Для підприємств, які розраховуються за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у повному обсязі, гранична величина споживання електричної потужності встановлюється на рівні, заявленому споживачем на розрахунковий період.

 - У випадку перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.

Стаття 26 Закону України «Про електроенергетику»

У споживачів здійснюється контроль за дотриманням установлених споживачам режимів електричної потужності в години ранкового та вечірнього максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи (далі – ОЕС) України.

Відповідно до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності у споживачів в години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, Затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 р. N 241 (далі – Методика)

Згідно пункту 1. Постанови національної комісії регулювання електроенергетики України за № 784 від 11.06.1999 р. (далі Постанова № 784) (щодо плати за перевищення договірної величини потужності), встановити за перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) з приєднаною потужністю 150 кВА (кВт) і більше та середньомісячним (за підсумком минулого року) обсягом фактичного споживання електричної енергії 50 тис. кВт. год. і більше сплачують двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду та договірною величиною потужності.

Відповідно до пункту 2. Постанови № 784 вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду та договірною величиною потужності (згідно з п.1 Постанови № 784) розраховується виходячи з плати за 1 кВт максимального навантаження споживача, тобто, згідно з додатком до Постанови № 784 плата за 1 кВт перевищення договірної величини потужності, для споживачів Черкаської області, складає 12,89 грн.

- Перевищення договірної величини електричної потужності фіксується протягом розрахункового періоду в години контролю ранкового та вечірнього максимуму навантаження Об'єднаної Енергетичної системи України та оформляється актом з контролю електричної потужності.

п.6.15 ПКЕЕ

ПАТ «Черкасиобленерго»