Зміни, які стосуються приєднання електроустановок до електричних мереж

З 2013 року набули чинності законодавчі та спеціальні нормативні акти, які регламентують процедуру приєднання до електричних мереж. Метою прийняття цих документів було встановлення прозорого механізму формування плати за приєднання, а також забезпечення чіткого порядку приєднання до електричних мереж.

Так, Закон України "Про електроенергетику" передбачає окремі порядки приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від електричних мереж енергокомпаній.

Відповідно до положень ч.1. ст.1 Закону України "Про електроенергетику" приєднання електроустановки - це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Отже, на законодавчому рівні визначено, що послуга з приєднання надається виключно електропередавальною організацією.

Норми вказаного Закону  передбачають два варіанти приєднання до електричних мереж:

  • стандартне приєднання;
  • приєднання, яке не є стандартним.

Стандартне приєднання - це приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Крім того, установлено, що стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужності вводиться в дію:

  • перший ступінь - з 1 січня 2013 року;
  • другий ступінь - з 1 січня 2015 року;
  • третій ступінь - з 1 січня 2017 року.

Приєднання, яке не є стандартним - це приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації, яке не підпадає під критерії стандартного.

Електроустановки тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об’єктів (пересувні розважальні заклади, бурові, базові станції мобільного зв’язку тощо), а також будівельні майданчики належать до приєднання, яке не є стандартним. Приєднання таких об’єктів здійснюється без справляння плати за приєднання.

Вартість приєднання електроустановки залежить від типу приєднання.

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ України від 17.01.2013р. за № 32 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013р. за № 236/22768 (далі - Правила).

Стандартне приєднання

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно (пункт 1.2 Правил).

Згідно з положеннями пункту 1.3 Правил електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог Правил.

При цьому стандартним приєднанням може бути виключно приєднання до мереж електропередавальної організації, яке відповідає критеріям, визначеним Законом (до 300 метрів діючих мереж електропередавальної організації та до 16 кВт (до кінця 2014 року).

Етапи:

1.Подання заяви.

2.Отримання договору про приєднання до електричних мереж, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання (безоплатно, протягом п'яти робочих днів від дня подання заяви).

3.Підписання замовником договору про приєднання до електричних мереж.

4.Оплата вартості послуг з приєднання.

5.Надання послуг з приєднання. Термін надання послуги - 15 робочих днів від дня оплати вартості приєднання. Відповідно умов договору про приєднання до електричних мереж, Чигиринський РЕМ виконує необхідний обсяг робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання:

  • виготовлення проектної документації від точки забезпечення потужності до точки приєднання.
  • оформлення права власності або користування земельними ділянками під будівництво (у разі необхідності) об’єктів електроенергетики.
  • виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання.
  • обладнання вузла обліку електричної енергії.
  • введення в експлуатацію, в установленому порядку, реконструйованих, побудованих, модернізованих електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

У випадку складного будівництва (необхідності узгодження визначених проектних чи будівельно-монтажних робіт) термін надання послуги з приєднання може бути продовжено.

6.Видача договору про користування (чи постачання) електричною.

7.Підключення об’єкту до електричних мереж.

Приєднання, яке не є стандартним

Приєднання до електричних мереж, яке не підпадає під критерії стандартного, має здійснюватись в порядку, встановленому розділом III Правил, і є не стандартним.

При цьому, у відповідності до п.1.7. Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 115 від 12.02.2013р. та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за № 339/22871, плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб.

Відтак, у випадку приєднання до електричних мереж, яке не підпадає під критерії стандартного, вартість послуг з приєднання до електричних мереж, на етапі отримання проекту договору про приєднання до електричних мереж та без розроблення проектно-кошторисної документації не представляється можливим.

Етапи:

1.Подання заяви.

2.Отримання проекту договору про приєднання та підписані технічні умови  приєднання, яке не є стандартним, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (безоплатно, не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

3.Підписання договору про приєднання до електричних мереж.

4.Розроблення замовником проектної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення та узгодження такої з ПАТ "Черкасиобленерго" та Чигиринського РЕМ.

5.Визначення вартості приєднання відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та підписання додаткової угоди до договору про приєднання з визначеною вартістю приєднання.

6.Оплата замовником вартості приєднання.

7.Надання послуг з приєднання. Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами. Відповідно умов договору про приєднання до електричних мереж, ПАТ «Черкасиобленерго» Чигиринський РЕМ виконує необхідний обсяг робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

8.Видача договору про користування (чи постачання) електричною.

9.Підключення об’єкту до електричних мереж.

Зверніть увагу

Згідно з ч.1. ст.30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо енергопостачання.

При цьому, згідно з положеннями ст.4 цього Закону об'єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Тобто, технічні умови видаються на інженерне забезпечення об'єкта будівництва, а саме - житлового будинку, а не окремого приміщення будинку.

* Звертаємо увагу, що у разі переведення об'єкта замовника з житлового фонду в нежитловий чи навпаки, якщо це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, замовнику не потрібно отримувати нові технічні умови та укладати договір по приєднання. В такому випадку замовник має переукласти договір про постачання чи про користування електричною енергією з урахуванням існуючої дозволеної до використання потужності.